Tví jsme my

1. Tví jsme my, nás nashromáždila v jedno láska Tvá. Náš hlas zní, rodina Tvých dětí zpívá: „Králi náš!“ Volám: Abba Otče, velká moc je Tvá, Abba Otče, velká moc je Tvá!

2. Tví jsme my, zpíváme, vždyť nám vládne láska Tvá, náš hlas zní. Rodina Tvých dětí zpívá: Králi náš. Zpívám: Abba Otče, je svaté jméno Tvé, Abba Otče, je svaté jméno Tvé.