Tvoje jméno vyznávám

1. /:Tvoje jméno vyznávám, rád Ti zpívám svoji chválu, jsem tak vděčný, že Tě znám, jsem tak vděčný za Tvou spásu.:/
R: Přišel jsi k nám z nebe ukázat směr, dát v oběť Sám Sebe, jak Bůh to chtěl, z kříže byl’s do hrobu dán, třetí den jsi z mrtvých vstal, Tvoje jméno vyznávám.

2. /:Tvoje jméno vyznávám, rád Ti zpívám svoji chválu, jsem tak vděčný, že Tě znám, jsem tak vděčný za Tvou spásu.:/
R: Přišel jsi k nám z nebe ukázat směr…
R: Přišel jsi k nám z nebe ukázat směr…