Tvůj plamen

/:Tvůj plamen osvěcuje naši tvář, Tvůj plamen dává oslnivou zář, Tvůj plamen mocí Ducha vylitý, Tvůj plamen máme v sobě ukrytý.:/ /:Dej nám, Otče náš, ten plamen vznítit v žár. Dej nám, Otče náš, být světlem Tvým a hřát.:/