V ten den, kdy Pán

1. V ten den, kdy Pán zas přijde k nám, v ten den, kdy Pán zas přijde k nám, též já chci býti při tom, v ten den, kdy Pán zas přijde k nám.

2. A až svatí z mrtvých vstanou…

3. Až obklopí věrní Tvůj trůn…

4. Až kniha Tvá se otevře…

5. A až zazní aleluja…

6. A až bude svět obnoven…

7. Až Beránek k svatbě přijde…

8. A jménem až nás zavoláš…