Veď mě cestou

/:Veď mě cestou Tvého následování, srdce mé naplň Svým vládnutím!:/ /:Ať se Tvoje vůle ve mně rozhostí!:/ Ty jsi můj Pán, Ježíši, králů jsi Král nejvyšší, buď vůle Tvá jenom Tvá, Pastýř jsi dobrý. Ty jsi můj Pán Ježíši, králů jsi Král nejvyšší, buď vůle Tvá jenom Tvá, jsi dobrý Pán.