Veselé vánoční hody

1. Veselé vánoční hody, zpívejme všichni koledy /:o tom, co se vskutku stalo, že se lidem narodilo děťátko.:/

2. On je světa Spasitelem, Slovo učiněné Tělem, /:Syn Boží a Syn člověka, na nějž tvorstvo věky čeká, děťátko.:/

3. Jehož Maria počala, v Betlémě ho porodila, /:položila do jesliček, zavinula do plenčiček, děťátko.:/

4. Vůl a oslík nad ním stáli, a svým dechem zahřívali /:chudé lidské nemluvňátko, slavné Boží pacholátko, děťátko.:/

5. Na tvé betlémské jesličky, svítí jen z nebe hvězdičky, /:všemu tvorstvu oděv dáváš, sám jsi nahý a nic nemáš, děťátko.:/

6. Andělé i pastuškové zpívají mu chvály nové: /:„Vítej nám nebeský Králi, Tebe jsme si dávno přáli, děťátko“.:/