Vezmi svůj kříž

R: Vezmi svůj kříž a následuj Mě, pojď ke Mně blíž a dej Mi ruku svou. Vezmi svůj kříž a následuj Mě, pojď ke Mně blíž, nech se vést mnou.

1. Vzal jsem svůj kříž a šel jsem za Pánem, byla to tíž, ale chvíli nad ránem spadla rosa osvěžující na zástupy lidí tiše plačící. Pod svými kříži padaly a na tu spásnou rosu čekaly. A někdo pod tou tíhou kříže spad, mocnosti pekla daly mu mat. Už asi sám na to nestačil a neslyšel, jak mu Pán pravil, pravil:
R: Vezmi svůj kříž a následuj Mě…

2. Pane, já chci žít, já nechci zahynout, Matko Boží, Tvoji krásu spanilou jednou chci spatřit v Božím království, až projdu světem, světem bláznovství, který mě svádí ze svaté cesty a pod mé nohy háže mi klestí. Pane, já sám na to nestačím a slyším jen: „Cestu ti vyznačím!“
R: Vezmi svůj kříž a následuj Mě…