Všichni jsme jedno tělo

R: Všichni jsme jedno tělo, spojil nás Ježíš, nikdo není sám. Všichni jsme jedno tělo, spojil nás Ježíš, On dal život nám.

1. /:Když jíte Tělo Mé a pijete Mou Krev, budu žít ve vás, budete v lásce Mé.:/
R: Všichni jsme jedno tělo…

2. /:Ve jménu Ježíše poklekne každý z nás – On je všech králů Král a brzy přijde zas.:/
R: Všichni jsme jedno tělo…

3. /:Cestou a Pravdou jsem, Beránek nejtišší, jsem oběť jediná, jsem oběť nejvyšší.:/
R: Všichni jsme jedno tělo, spojil nás Ježíš, nikdo není sám. Všichni jsme jedno tělo, spojil nás Ježíš, On dal život nám.