Vzdejme čest Bohu

/:Vzdejme čest Bohu a Pánu nebe i země,:/ vzdejme chválu a díky Králi, On je hoden mít vše, co mám. Krev Jeho tekla za tebe i za mě, sám sebe nám dal.