Z Betléma se ozývá

1. Jaké divné světlo s hůry na zem slétlo? Nám narodil se Pán! V chlévě panna čistá porodila Krista! Nám narodil se Pán!
2. Kopyta koní písek víří jak se zpráva šíří. Nám narodil se Pán! Od Mrtvého moře zní k Olivetské hoře: nám narodil se Pán!
R: /:Z Betléma se ozývá halelu, halelu, z Betléma se ozývá: Nám narodil se Pán!:/

3. Pastýři v Olivovém háji na šalmaje hrají: Nám narodil se Pán! Zatímco v Nazaretu městě vyhrávají žestě: Nám narodil se nám všem narodil se Pán!
R: Z Betléma se ozývá halelu, halelu…

4. Z Východu přebohatí páni dítěti se klaní, nám narodil se Pán! Poutníci obutí i bosí k jeslím dary nosí nám narodil se, nám všem narodil se Pán!
R: Z Betléma se ozývá halelu, halelu…