Zář tváře Tvé

I. Zář tváře Tvé, zář tváře Tvé, ať svítí v tmách!

1. Láska Tvá, Pane, stále září, temnota mizí před Tvou tváří. Pravdou Svou, která jasně plane světlem Svým osvoboď nás, ó Pane. Buď světlem nám, buď světlem nám!
R: Zář tváře Tvé naši zem plní Boží slávou, Tvůj Duch ať nám srdce rozpálí. Lásky plná řeko proud Tvůj ať zaplaví nás, Své slovo dej ať nám svítí v tmách.

2. S bázní vnímám Tvou velkou krásu, Pane, vcházíš do mého času. Krví Svou smýváš mé temné viny, zkoumej mne, pohlť všechny mé stíny. Buď světlem mým, buď světlem mým!
R: Zář tváře Tvé naši zem plní Boží slávou…

3. V pohledech upřených do jasu odrážíš v našich tvářích spásu. Příběh Tvůj o lásce a míru zrcadlíš, v životech dej sílu. Buď světlem nám, buď světlem nám!
R: Zář tváře Tvé naši zem plní Boží slávou…

II. Zář tváře Tvé, zář tváře Tvé, ať svítí v tmách!