Zde jsem

1. K nám když jsi vstoupil, Tvá zář ve tmě vzplála. Tvůj čin mi dal zahlédnout krásu, co dává mi touhu Tě chválit, v blízkosti Tvé navždy žít.
R: Zde jsem, chci Tě chválit, před Tebou se sklánět, zde jsem a chci říct, že jsi můj Pán. Jsi nade všechno krásný, hoden chval a úcty, nade všechno nádherný, Ty sám.

2. Králi všech dnů, který vládneš ve slávě, byls v nebesích uctíván. Zem, dílo Tvé, byla místem Tvé bídy, z lásky když snížil ses k nám.
R: Zde jsem, chci Tě chválit…

I. /:A z lásky k nám jsi snášel kříž, co stál můj hřích, Ty sám jen víš.:/ R: Zde jsem, chci Tě chválit…