Zpívej, brzy už přijde Pán

Zpívej, brzy už přijde Pán. Zpívej, brzy už přijde Král. Září na nebi znamení, přichází vykoupení. Modli se a miluj, modli se a služ, do konce vytrvej! (opakuje se pořád dokola)