Čtyři adventní svíce

1. Už zasvitla zase v tmách všedních dní zář první svíce adventní. Teď snažme se péči o to jen mít, jak cestu Pánu připravit.
R: Křesťané, slyšte, co dnes zní k nám: blízko, blízko je Pán.

2. Už zasvitla zase v tmách všedních dní zář druhé svíce adventní. Jít za lidmi s láskou – to je náš cíl. Kéž by nás Bůh v tom posilnil.
R: Křesťané, slyšte, co dnes zní k nám: blízko, blízko je Pán.

3. Už zasvitla zase v tmách všedních dní zář třetí svíce adventní. Ať dobrotu šíří též každý z nás tam, kde ji spálil krutý mráz.
R: Křesťané, slyšte, co dnes zní k nám: blízko, blízko je Pán.

4. Už zasvitla zase v tmách všedních dní zář čtvrté svíce adventní. Pán určitě přijde! Proč se tmy bát? Nech svoje světlo vstříc mu plát!
R: /:Křesťané, slyšte, co dnes zní k nám: blízko, blízko je Pán.:/