Nám, Pane, dal jsi slovo své

R: Nám, Pane, dal jsi slovo Své, Ducha Svého dej nám též! Ať Tebe vždycky přijmeme, Ducha Svého dej nám též!

1. Zůstaň, Pane, s námi všechny dny až na věky, Ducha Svého dej nám též. Ty jsi cesta, Ty jsi život pro nás, pro bratry, Ducha Svého dej nám též.
R: Nám, Pane, dal jsi slovo Své…

2. Všechny moci světa, když nás, Pane, týrají, Ducha Svého dej nám též, ve víře nás přece Boží síla provází, Ducha Svého dej nám též.
R: Nám, Pane, dal jsi slovo Své…

3. Stále znovu zpívám: Pane, dej nám Ducha též, Ducha Svého dej nám též, který srdce, mysl zarmoucenou pozdvihne, Ducha Svého dej nám též.
R: Nám, Pane, dal jsi slovo Své…