Tvé srdce chci mít

1. Dík Tobě, Pane, za krev smlouvy Tvé, Dík, že jsi zachoval život můj. Budu Ti sloužit na vinici Tvé, Ovoce přinášet k Tvému trůnu.
R: Tvý srdce chci mít, plnit vůli Tvou, Cestou dál jít, cíl neminout.

2.Dík Tobě Pane, za vše cos mi vzal, Směr mýho života jsi Ty sám. Dík Tobě, Pane, za vše cos mi dal, Nekonečnou radost v srdci mám.
R: Tvý srdce chci mít, plnit vůli Tvou, Cestou dál jít, cíl neminout.