Zpívej aleluja

1. Zpívej aleluja, zpívej aleluja, zpívej, spasení mé je Ježíš. Koupil mne Svojí krví, drahou nevinnou krví, koupil mne Svojí krví Ježíš, Ježíš. Amen.

2. Jásej aleluja, jásej aleluja, jásej, smíření dal mi Ježíš. Zmíral za moje viny, On Sám, tolik nevinný, zmíral za moje viny Ježíš, Ježíš. Amen.

3. Tančím, aleluja, tančím aleluja, tančím, vzkříšení dal mi Ježíš. Přijde, On mi to slíbil, přijde, vždyť mi to slíbil, přijde s mocí a slávou Ježíš, Ježíš. Amen.

4. Hrajte na harfu, loutnu, hrajte na buben, flétnu, hrajte k oslavě jména Ježíš. Hrajte na housle, píšťalu, hrajte na cimbál, kytaru, hrajte, vítězem stal se Ježíš, Ježíš. Amen.